Aanleverspecificaties

Bij het bestellen van reclamematerialen is het van belang dat uw bestanden correct zijn en voldoen aan de voorwaarden die Dio Sign hanteert.
Deze voorwaarden zijn er om het u als klant en voor ons gemakkelijker te maken. Zo kunnen wij er zeker van zijn dat uw bestanden goed worden aangeleverd.
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor teleurstellend resultaat als gevolg van niet juist aangeleverde bestanden.
Denkt u hierbij aan taal en/of spel­ fouten, onjuiste kleuren of kleuromzetting, rasters, verlooptinten etc.
Bij Dio Sign kunt u uw bestanden via Wetransfer, mail, of usb stick aanleveren.

Bestandsformaat
Bij voorkeur ontvangen wij een hoge resolutie pdf (PDF/x-1a:2001). Uiteraard kunt u ook Indesign, Illustrator, en Photoshop CS6 bestanden aanleveren maar deze moeten compleet zijn met gebruikte fonts en illustraties.
Met Microsoft Office is het niet mogelijk drukbare bestanden te maken. Deze bestanden geven onverwachte resultaten. Wel kunnen wij bekijken of wij uw Office-bestand om kunnen zetten in een drukbaar bestand. Wij rekenen hiervoor een minimumprijs van € 25,- per product.

PMS-kleuren & full color
Voor full colour drukwerk en digitaal printen verzoeken wij u geen RGB kleuren te gebruiken, maar CMYK. Wanneer RGB kleuren worden omgezet naar CMYK op de printer of bij het drukken kunnen onverwachte kleurverschillen optreden.
Voor drukwerk in 1 of meer steunkleuren gebruikt u PMS kleuren.

Afloop
In uw bestand moet u rekening houden met 3 mm afloop rondom (indien het beeld tot aan de rand van het materiaal geprint moet worden dient u dit rondom 3 mm groter te maken dan het gewenste eindformaat) en snijtekens. Dit is in verband met het schoonsnijden. Wij adviseren om tekst en tekstkaders 4 à 5 mm van de snijrand te plaatsen.

Fonts
Om problemen met lettertypen te voorkomen adviseren wij u alle lettertypen om te zetten naar lettercontouren. De minimale lettergrootte die we aanraden is 6 pt. De leesbaarheid is ook afhankelijk van het lettertype dat gebruikt wordt.

Afbeeldingen
Om een afbeelding scherp af te kunnen drukken moet de DPI-waarde voldoen aan de opgestelde richtlijnen: 300 DPI voor regulier drukwerk en 150 DPI voor grootformaat drukwerk (spandoeken, vlaggen, panelen, canvassen e.d.). Wanneer je een lagere DPI-waarde hanteert, bestaat de kans dat de afbeelding onscherp zal zijn.

Transparanties en overdruk
Transparanties en overdruk kunnen problemen veroorzaken. Om die redenen dient transparantie te worden afgevlakt. Daarnaast wijzen wij u erop dat tekst en/of beeld niet op overdruk moet staan. Wanneer dit namelijk wel het geval is, bestaat er het risico dat betreffende tekst en/of beeld in het drukproces slecht tot niet zichtbaar zijn. Witte teksten of vlakken e.d. die op overdruk staan zullen in zijn geheel wegvallen.

Bestanden kunnen worden aangeleverd in onderstaande bestandsformaten: